Het plaatsen van een stal of schuilhok is niet vrijgesteld van vergunning, tenzij aan een aantal strikte voorwaarden wordt voldaan. Een schuilhok kan geplaatst worden zonder vergunning indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

  • Het hok bestaat enkel uit houten wanden (kunststof is niet toegestaan!)
  • De maximale hoogte van het hok is 3 meter.
  • Het hok heeft minstens één volledige open zijde.
  • Het hok mag niet groter zijn dan 40m² per aaneengesloten groep van percelen in één eigendom.
  • Het hok wordt niet geplaatst in ruimtelijk kwetsbaar gebied, met uitzondering van parkgebieden.

Enkel wanneer aan al deze voorwaarden wordt voldaan, kan een schuilhok geplaatst worden zonder vergunning. Op de markt zijn echter veel schuilhokken beschikbaar in kunststof, vaak ook met een houtlook. Deze voldoen niet aan de voorwaarden, dus er dient een vergunning aangevraagd te worden. Om 100% zeker te zijn dat het schuilhok vergunningsvrij is, dan ga je ook best eens informeren bij de Ruimtelijke Ordening van uw gemeente/stad.